Курсовые мероприятия

Межкурсовые мероприятия

Архив 2016

Архив 2015

Яндекс.Метрика


Нормативтік база
Құжаттың аталуы Басылған мерзімі Реквизиттері Құжаттың қысқаша мазмұны
1. ҚР Заңдары, Президент жарлығы, ҚР Үкіметінің қаулысы
1 ҚР Конституциясы

2 ҚР Білім туралы Заңы
3 ҚР Ғылым туралы Заңы

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2017 жылғы 31 қаңтар
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік»

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017 г.
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

2017 жылғы 31 қаңтар

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және жүргізу қағидалары

Правила организации и проведения курсов повышения квалификации педагогических кадров

2017 жылғы 18 қаңтар

18 января 2017 года

№18 бұйрық

№18 приказ

2016 жылғы 28 қаңтардағы №95 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және жүргізу қағидалары

Правила организации и проведения курсов повышения квалификации педагогических кадров

2016 жылғы 28 қаңтар №95 бұйрық
Приказ № 447

Педагог кадрлардың біліктілігін арттыруды ұйымдастру жөніндегі нұсқаулық

Иструкция по организации повышения квалификации педагогических кадров

Мектептегі оқу кабинеттерінде білім беру үдерісін ұйымдастыру бойынша нұсқаулық

Инструкция по организации образовательного процесса в учебных кабинетах школы

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы

2016 жылғы 1 наурыз

2016-2017 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы. Әдістемелік нұсқау хат

Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах Республики Казахстан в 2016-2017 учебном году. Инструктивно-методическое письмо

2015-2016 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы 2015 жылы 18 мамыр
1 Қазақстан Респуликасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2012 жылғы 27 қаңтар. 2012 жылғы 27 қаңтар Қазақстан Респуликасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2012 жылғы 27 қаңтар.
2 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2012 жылғы 14 желтоқсан. 2012 жылғы 14 желтоқсан Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2012 жылғы 14 желтоқсан.
3 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 17 қаңтар. 2014 жылғы 17 қаңтар Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 17 қаңтар.
4 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 11 қараша. 2014 жылғы 11 қараша Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 11 қараша.
5 «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің «Өркен» білім беру грантын тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 13 қаңтардағы № 724 Жарлығы 2009 жылғы 13 қаңтар «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің «Өркен» білім беру грантын тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 13 қаңтардағы № 724 Жарлығы жөнінде
6 «Бірінші басшыларын Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын мемлекеттік жоғары оқу орындарының мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 21 сәуірдегі № 573 Жарлығы 2008 жылғы 21 сәуір «Бірінші басшыларын Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын мемлекеттік жоғары оқу орындарының мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 21 сәуірдегі № 573 Жарлығы жөнінде
7 «Ғылым мен техника, әдебиет пен өнер саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлықтары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 13 тамыздағы № 381 Жарлығы 2007 жылғы 13 тамыз «Ғылым мен техника, әдебиет пен өнер саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлықтары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 13 тамыздағы № 381 Жарлығы жөнінде
8 «Қазақстан Республикасында ғылыми қызметті ұйымдастыру жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 21 қазандағы № 1208 Жарлығы 2003 жылғы 21 қазан «Қазақстан Республикасында ғылыми қызметті ұйымдастыру жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 21 қазандағы № 1208 Жарлығы жөнінде
9 «Шетелде кадрлар даярлау үшін Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендияларын белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылғы 5 қарашадағы № 1394 қаулысы 1993 жылғы 5 қараша «Шетелде кадрлар даярлау үшін Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендияларын белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылғы 5 қарашадағы № 1394 қаулысы жөнінде
10 Указ Президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 года N 470 «О республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом» 12 октября 2000 года Об указе Президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 года N 470 «О республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом»
11 «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 шілдедегі № 778 Қаулысы 2011 жылғы 7 шілде «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 шілдедегі № 778 Қаулысы жөнінде
12 Қазақстан Республикасында Білім және ғылым министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Қазақстан Республикасы үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 160 Қаулысы 2011 жылғы 19 ақпандағы Қазақстан Республикасында Білім және ғылым министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Қазақстан Республикасы үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 160 Қаулысы жөнінде
13 «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 Қаулысы 2008 жылғы 30 қаңтар «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 Қаулысы жөнінде
14 Бiлiм беру мониторингін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы № 213 Қаулысы 2005 жылғы 5 наурыз Бiлiм беру мониторингін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы № 213 Қаулысы жөнінде
15 Кәсiптiк орта бiлiмнiң білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдары қызметiнiң үлгі ережесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 наурыздағы № 208 Қаулысы 2005 жылғы 4 наурыз Кәсiптiк орта бiлiмнiң білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдары қызметiнiң үлгі ережесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 наурыздағы № 208 Қаулысы жөнінде
16 Бiлiм беру ұйымдарының бiлiм алушылары мен тәрбиеленушiлерiн оқулықтармен қамтамасыз ету ережесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 ж. 19 ақпандағы N 173 қаулысы 2003 ж. 19 ақпан Бiлiм беру ұйымдарының бiлiм алушылары мен тәрбиеленушiлерiн оқулықтармен қамтамасыз ету ережесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 ж. 19 ақпандағы N 173 қаулысы жөнінде
17 Білім берудің мемлекеттік жалпы міндетті стандарттарын әзірлеудің, бекітудің және қолданылу мерзімдерінің тәртібі туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 ж. 2 қыркүйектегі № 1290 Қаулысы 1999 ж. 2 қыркүйек Білім берудің мемлекеттік жалпы міндетті стандарттарын әзірлеудің, бекітудің және қолданылу мерзімдерінің тәртібі туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 ж. 2 қыркүйектегі № 1290 Қаулысы жөнінде
2.  ҚР БжҒМ, ДБҰҰ НЗМ хаттары, бұйрықтары, Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА нұсқаулық хаттары
1 ҚР әдістемелік қызметтің Тұжырымдама жобасын дайындау 2013ж. мамыр №709 24.05.2013 ҚР әдістемелік қызметтің Тұжырымдама жобасын дайындау
5 2012 жылғы 8 қарашадағы  №500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 2013ж. шілде №8588 29.07.13 2012 жылғы 8 қарашадағы  №500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
3. «Өрлеу» БАҰО АҚ  бұйрықтары, нұсқаулық хаттары
1 «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалдарының біліктілік арттыру курстарының профессорлық-оқытушылық құрамы орындайтын сағаттар саны мен оқу жүктемесінің нормаларын есептеу 2013ж. 17 қаңтар «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалдарының біліктілік арттыру курстарының профессорлық-оқытушылық құрамы орындайтын сағаттар саны мен оқу жүктемесінің нормаларын есептеу туралы бұйрық
2 «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалдарының біліктілік арттыру курстарының профессорлық-оқытушылық құрамы орындайтын сағаттар саны мен оқу жүктемесінің нормаларын есептеу 2014ж. 13 қаңтар «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалдарының біліктілік арттыру курстарының профессорлық-оқытушылық құрамы орындайтын сағаттар саны мен оқу жүктемесінің нормаларын есептеу туралы бұйрық
3 «Өрлеу» БАҰО» АҚ «Қысқа мерзімді біліктілікті арттыру курстарының мазмұнын жаңартудың  басым бағыттары  туралы» 2012 жылғы 6 - қарашадағы №122 нұсқаулық хатына  2014 жылы енгізілген толықтырулар мен өзгертулер 2014ж. қаңтар №62 Нұсқаулық хатта: Білім беру қызметкерлерінің біліктілікті арттыру курсының мазмұнын жаңартудың басым бағыттары, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалдарының біліктілікті арттыру курстарының оқу – тақырыптық жоспарына енгізілетін міндетті дәрістердің тақырыптары көрсетілген
4 № 112 Нұсқаулық хат 2013ж. 24 қаңтар Нұсқаулық хатта: білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының мазмұнын жаңартудағы басым бағыттары, «БАҰО «Өрлеу» АҚ филиалдарының біліктілікті арттыру курстық шараларының жоспарларына қосу үшін міндетті дәрістер тақырыптарының тізімі, педагогикалық қызметкерлер санаттарының тізімі, білім беру жүйесінің басшы кадрлары санаттарының тізімі көрсетілген
15 «Өрлеу» БАҰО» АҚ Тақырыптық жоспары 2015 ж. 19 қаңтар № 15-7-08-01-29-35 16.01.2015 «Өрлеу» БАҰО» АҚ Тақырыптық жоспары
16 «Өрлеу» БАҰО» АҚ Жедел жоспары 2015 ж. 19 қаңтар «Өрлеу» БАҰО» АҚ Жедел жоспары
17 «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» курс жоспары 2015 ж. 19 қаңтар «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» курс жоспары
19 ҚР 2015-2020 жж. арналған инклюзивті білім беру жүйесін дамыту жөнінде шаралар кешені 2015 ж. 23 қаңтар ҚР 2015-2020 жж. арналған инклюзивті білім беру жүйесін дамыту жөнінде шаралар кешені
25 Дополнение к тематике краткосрочных курсов повышения квалификации, рекомендуемой для включения филиалами в планы курсов на 2015-2018гг.
26 Пояснительная записка к содержанию курсов повышения квалификации педагогических работников, в рамках реализации плана развития  АО «НЦПК «Өрлеу» в 2015-2020гг.
27 Перечень категорий педагогических работников для обучения на курсах повышения квалификации
28 Перечень тем обязательных лекций для включения в планы курсовых мероприятий повышения квалификации филиалов АО «НЦПК «Өрлеу»