Курсовые мероприятия

Межкурсовые мероприятия

Архив 2016

Архив 2015

Яндекс.Метрика


Гостевая книга
Нормативтік база
Құжаттың аталуы Басылған мерзімі Реквизиттері Құжаттың қысқаша мазмұны
1 ҚР Конституциясы

2 ҚР Білім туралы Заңы
3 ҚР Ғылым туралы Заңы

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2017 жылғы 31 қаңтар
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік»

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017 г.
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

2017 жылғы 31 қаңтар

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және жүргізу қағидалары

Правила организации и проведения курсов повышения квалификации педагогических кадров

2017 жылғы 18 қаңтар

18 января 2017 года

№18 бұйрық

№18 приказ

2016 жылғы 28 қаңтардағы №95 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және жүргізу қағидалары

Правила организации и проведения курсов повышения квалификации педагогических кадров

2016 жылғы 28 қаңтар №95 бұйрық
Приказ № 447

Педагог кадрлардың біліктілігін арттыруды ұйымдастру жөніндегі нұсқаулық

Иструкция по организации повышения квалификации педагогических кадров

Мектептегі оқу кабинеттерінде білім беру үдерісін ұйымдастыру бойынша нұсқаулық

Инструкция по организации образовательного процесса в учебных кабинетах школы

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы

2016 жылғы 1 наурыз

2017-2018 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы / Әдістемелік нұсқау хат

 

Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах Республики Казахстан в 2017-2018 учебном году / Инструктивно-методическое письмо

Устав подпрограммы «Тәрбие және білім» в рамках реализации Программы «Рухани жаңғыру»

План управления базовым направлением «ОТАНЫМ - ТАҒДЫРЫМ» Подпрограмма «Tәрбие және білім»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для проектного персонала, участвующего в реализации Подпрограммы «ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ» Программы «Рухани жаңғыру»

2016-2017 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы. Әдістемелік нұсқау хат

Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах Республики Казахстан в 2016-2017 учебном году. Инструктивно-методическое письмо

2015-2016 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы 2015 жылы 18 мамыр
1 Қазақстан Респуликасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2012 жылғы 27 қаңтар. 2012 жылғы 27 қаңтар Қазақстан Респуликасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2012 жылғы 27 қаңтар.
2 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2012 жылғы 14 желтоқсан. 2012 жылғы 14 желтоқсан Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2012 жылғы 14 желтоқсан.
3 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 17 қаңтар. 2014 жылғы 17 қаңтар Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 17 қаңтар.
4 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 11 қараша. 2014 жылғы 11 қараша Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 11 қараша.
5 «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің «Өркен» білім беру грантын тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 13 қаңтардағы № 724 Жарлығы 2009 жылғы 13 қаңтар «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің «Өркен» білім беру грантын тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 13 қаңтардағы № 724 Жарлығы жөнінде
6 «Бірінші басшыларын Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын мемлекеттік жоғары оқу орындарының мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 21 сәуірдегі № 573 Жарлығы 2008 жылғы 21 сәуір «Бірінші басшыларын Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын мемлекеттік жоғары оқу орындарының мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 21 сәуірдегі № 573 Жарлығы жөнінде
7 «Ғылым мен техника, әдебиет пен өнер саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлықтары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 13 тамыздағы № 381 Жарлығы 2007 жылғы 13 тамыз «Ғылым мен техника, әдебиет пен өнер саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлықтары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 13 тамыздағы № 381 Жарлығы жөнінде
8 «Қазақстан Республикасында ғылыми қызметті ұйымдастыру жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 21 қазандағы № 1208 Жарлығы 2003 жылғы 21 қазан «Қазақстан Республикасында ғылыми қызметті ұйымдастыру жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 21 қазандағы № 1208 Жарлығы жөнінде
9 «Шетелде кадрлар даярлау үшін Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендияларын белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылғы 5 қарашадағы № 1394 қаулысы 1993 жылғы 5 қараша «Шетелде кадрлар даярлау үшін Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендияларын белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылғы 5 қарашадағы № 1394 қаулысы жөнінде
10 Указ Президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 года N 470 «О республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом» 12 октября 2000 года Об указе Президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 года N 470 «О республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом»
11 «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 шілдедегі № 778 Қаулысы 2011 жылғы 7 шілде «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 шілдедегі № 778 Қаулысы жөнінде
12 Қазақстан Республикасында Білім және ғылым министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Қазақстан Республикасы үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 160 Қаулысы 2011 жылғы 19 ақпандағы Қазақстан Республикасында Білім және ғылым министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Қазақстан Республикасы үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 160 Қаулысы жөнінде
13 «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 Қаулысы 2008 жылғы 30 қаңтар «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 Қаулысы жөнінде
14 Бiлiм беру мониторингін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы № 213 Қаулысы 2005 жылғы 5 наурыз Бiлiм беру мониторингін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы № 213 Қаулысы жөнінде
15 Кәсiптiк орта бiлiмнiң білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдары қызметiнiң үлгі ережесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 наурыздағы № 208 Қаулысы 2005 жылғы 4 наурыз Кәсiптiк орта бiлiмнiң білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдары қызметiнiң үлгі ережесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 наурыздағы № 208 Қаулысы жөнінде
16 Бiлiм беру ұйымдарының бiлiм алушылары мен тәрбиеленушiлерiн оқулықтармен қамтамасыз ету ережесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 ж. 19 ақпандағы N 173 қаулысы 2003 ж. 19 ақпан Бiлiм беру ұйымдарының бiлiм алушылары мен тәрбиеленушiлерiн оқулықтармен қамтамасыз ету ережесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 ж. 19 ақпандағы N 173 қаулысы жөнінде
17 Білім берудің мемлекеттік жалпы міндетті стандарттарын әзірлеудің, бекітудің және қолданылу мерзімдерінің тәртібі туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 ж. 2 қыркүйектегі № 1290 Қаулысы 1999 ж. 2 қыркүйек Білім берудің мемлекеттік жалпы міндетті стандарттарын әзірлеудің, бекітудің және қолданылу мерзімдерінің тәртібі туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 ж. 2 қыркүйектегі № 1290 Қаулысы жөнінде