Курстық шаралар

Курсаралық шаралар

Архив 2021

Архив 2020

Архив 2019

Архив 2018

Архив 2017

Архив 2016

Архив 2015

Яндекс.Метрика


Гостевая книга
КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЖАС ПЕДАГОГТЫҢ АКТ-ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Өмірзақ Шолпан Қалибекқызы

«Академик С.А.Джиенкулов атындағы Байқоңыр  колледжі» білім беру мекемесінің  жалпы оқытушысы,  Қызылорда облысы,  Байқоңыр қаласы, Гагарин №3

Қазіргі заманғы ақпараттық индустрияның контекстіндегі заңды құбылыс әртүрлі ақпаратты пайдалануға құрылған және ақпараттық қоғамның атауын алған қоғамның дамуы болды.  Бүгінгі күні ақпараттық технологияларды пайдалану саласының бірі білім беру болып табылады.

Қазіргі заманғы қоғамды ақпараттандыру жағдайында білім алушының интеллектуальды әлеуетін дамытуға бағытталған оқытудың әртүрлі тәсілдерін жетілдіру мақсатында АКТ-ны пайдалану білім беруді ақпараттандырудың негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Жаһандану, интернационализация және қоғамды ақпараттандыру сияқты үдерістер білім беру саласындағы заңды өзгерістерге алып келді. Білім берудің жекелеген пәндік саласындағы білімді тәртіптік ажыратуға бағытталған дәстүрлі моделі бүгінде іске асырыла алмайды, себебі қазіргі әлемнің талабына жауап бермейді. Елбасы Н.Назарбаев жыл сайынғы халыққа Жолдауларында ақпараттандыру, цифрлық технология мәселелеріне қатысты стратегиялық бағыттарды айқындап беріп отыр. Бұл жаһандық құбылыстарға байланысты болып отыр. Осы құбылыспен қатар модернизациялық үдерістердің жалпы контекстіне қосылған қазіргі педагог қызметінің мәртебесін, толымдылығын қайта пайымдау жүргізіледі. Жоғары талаптар педагогтің тұлғалық және мәдени даму деңгейіне қойылады. Сонымен қатар, ақпараттық технологияларды пайдалану жас педагогтарда қиындық тудыруы мүмкін.Осы проблеманы шешу үшін колледждің шығармашыл педагогтер тобы "Жеке білім беру бағыты контекстінде жас педагогтың АКТ-құзыреттілігін қалыптастыру "педагогикалық жобасын іске асыру туралы шешім қабылдады. Бұл жоба 3 жылдан кем педагогикалық өтілі бар жоғары және арнайы орта білімі бар оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерін біріктірді. Колледжде АКТ компетенттілікті қалыптастыру мәселесі жаһандану жағдайындағы білім беру жүйесін ақпараттандыру процестерін зерттеуден туындаған болатын.

Жас педагог өздігінен білім алу бағытында  АКТ компонентін міндетті түрде қосқан кезде АКТ құзыреттілігінің дамуына ықпал етеді.Дәстүрлі акт-құзыреттіліктер екі деңгейлі құрылым ретінде беріледі: базалық (пайдаланушы деңгейі) және арнайы (педагогикалық) деңгей. Бұл құрылым акт-құзыреттіліктің басқа да аспектілерімен өзара байланысты: дидактикалық (АКТ-ның дидактикалық мүмкіндіктері туралы түсінік): техникалық (ДК-ны меңгеру деңгейі) . Алайда, соңғы уақытта акт-құзыреттіліктің үшінші компонентін – оның психологиялық , дүниетанымдық, философиялық-әдіснамалық сипатын бөліп көрсету қабылданған. Жобаны іске асыру кезінде біз акт-компетенцияның мазмұны туралы ұсынысқа сүйендік, оны меңгеру үш кезеңнен (компоненттен) тұрады. Бірінші кезең компьютерлік сауаттылықты қалыптастыру-компьютерлік компьютерді пайдалану дағдыларын дамыту. Бұл кезең бізге қажет емес, себебі ол колледждің барлық педагогтары  қажетті деңгейде компьютерлік сауаттылыққа ие.

Екінші кезең  - пәнге бағытталған  оқу-тәрбие процесінде және өзін-өзі білім беру процесінде АКТ қолдану тәсілдері мен технологияларын игеруді қарастырады. Біз осы кезеңге аса мән бердік. Бұл кезеңде пәнді, пәнаралық курсты, оқу немесе өндірістік практиканы ескере отырып, АКТ-құзыреттілігі жүреді.Бұл оқу материалының әдістемелік мазмұны оны электрондық түрде ұсыну тәсілдерін басшылыққа алды. Өзімнің тәжірибемнен мысалдар келтіретін болсам, оқу үдерісінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін электронды оқу құралдарын бір қалыптылықта пайдаланбай, оқушылардың зерттеу әрекетін ұйымдастыру үшін қолдануды үйрендік. Ресурстарды түрлі ақпарат көздерінен алып, оларды салыстыру, негіздеме келтіру, тарихи фактілермен дәлелдеу және әдебиетпен байланыстыру т.б. студенттің ойлау (зерделеу) қабілетін дамытуға бағыттап отырдым. АКТ-ны құзыреттілігінің екінші кезеңі осы жоба аясында жас педагогтердің кәсіби шығармшылық тұрғыда дамытты.  Туған өлке тарихымен таныстыру сабақтарында АКТ құралы ретінде смартфонды қолданып, студенттерімнің мұражайлар мен тарихи орындардағы әсерлерін, әңгімелерін, ойларын бейнежазбаға түсіріп аламын. Олардың сол бейнебаянды қайта қарап талқылауларын ұйымдастырамын. Бұл да колледждегі жоба аясында АКТ-ны тиімді  қолданып, педагогтердің шығармашылығын арттыруданүйренгеніміз. Шындығында, біз АКТ құзыреттілікті дамытудың екінші кезеңінде АКТ-ның төмендегідей құралдарын қалай, қашан қолдану керектігін талқылаймыз және бір-бірімізге үйретеміз. Мысалы: планшет, смартфон, бейнекамера, интерактивті тақта, интернет сайттарын, түрлі интернет каналдарды, білім порталындағы ресурстарды.  Бұлар әр опедагогтің шығармашылық стилін қалыптастырды. Әсіресе жас педагогтер АКТ құзыреттілігі жоғары болғанмен әдістемелік тәжірибесі аз. Жоба аясында бір-бірін толықтыру жүзеге асты. Сонымен бірге компьютерлік бағдарламалармен жұмыс жасауды үйренеді. Педагогтар өздерін барынша қызықтырған компонентті таңдайды (мысалы, оқу презентацияларын құрастыру; сыныптан тыс жұмыс үшін буклеттерді құрастыру; Windows Movie Maker бағдарламасында оқу мини-фильмдерін, Web 2.0 технологияларын құрастыру, өз қызметінде электрондық білім беру ресурстарын пайдалану, Желілік педагогикалық хабарлар мен т. б. көмегімен алдыңғы қатарлы педагогикалық іс-шараларды өздігінен құру және трансляциялау).Осы бағытта жас педагогтердің де, тәжірибелі педагогтердің де шығармашылық жұмыстары жарияланды, он-лайн конференциялар мен семинарларға қатысты. Өзіміз сияқты Қазақстандық және Ресейлік колледждердің тәжірибелерімен танысу және өз тәжірибелерімізді тарату үшін де АКТ құзыреттілік қажет.  Бұл бағытта жас педагогтарды дайындауда келесі дереккөздері пайдаланылды: кәсіптік білім берудің теориясы мен тәжірибесі бойынша жетекші журналдардың материалдары ("Халықтық білім беру", "Мектеп директорының орынбасарының анықтамалығы" және т. б.).); желілік педагогикалық қоғамдастықтарда олардың қызметіне қатысуға ынталандыру тәсілдерінің бірі ретінде орналастырылған материалдар ("Первое сентября" ашық идеялар фестивалі, "Педсовет.огд", " әдіскерлер.және т. б.).

«Қазіргі заманда болашақ жұмысшы мамандарды ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп Елбасы Н.Назарбаев атап көрсеткендей Қазақстандағы жұмысшы мамандықтарын беретін колледждердің түлектері болашақта сандық технологиямен жұмыс жасайды. Оқытушы оқу процесінде өзі қолданып қоймай, студенттердің де акт құзыреттілігін арттыруы тиіс. Сондықтан  жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор.

есі аз. агогтің шығармашылық стилін қалыптастырды. Әсіресе жас педагогтер АКТ құзыреттілігі жоғары болғанмен әдістемелік тә

Үшінші кезең – дүниетанымдық кезең, әлем картинасының "инновациялық-педагогикалық" қалыптасуы болған кезі деп атауға болады. Инновациялық педагогика дегеніміз - даму жолына түсу дегеніміз, білім беру жүйесінің үнемі жаңа технологиялардың даму қарқыны аясында болуын білдіреді және жаңа әдістемелер мен нақты тәжірибені педагогикамен ұдайы ұштастыра отырып, ел экономикасына қажетті білікті мамандарды даярлауды және мемлекет азаматтарын тәрбиелеп шығаруды қамтамасыз ету болып табылады. Бұл кезеңде менің ойымша АКТ құзыреттілігінің жоғары дамыған, әлемдік педагогика саласындағы ақпараттық –коммуникативтік құралдарды жетік меңгерген, бүкіл қызмет технологияның көмегімен орындалатын жағдайға жетеміз.   Көптеген мамандар жағдайдың тұрақты болуын қалайды, оның себептері әртүрлі. Бұрынғы құндылықтардың аясынан шыға алмау, білім саласында соңғы уақытта болып жатқан қарқынды өзгерістің түсініксіз болуы т.б.  Алайда, нарықтық бәсекелестік білім беру жүйесін ғана емес, қоғам өмірін тұтас қамту үстінде екені анық.Колледждер бәскелестікке төтеп беру үшін әлеуметтік сұранысты үнемі қанағаттандырып  отыратын жағдайда болулары тиіс. Бұл инновациялық жетілдіру процесін іске асырмайынша мүмкін емес. Білім берудің сапасы осыған тікелей байланысты болып келеді. Сондықтан колледж ұжымы жас мамандардың да қажетті құзыреттіліктермен қарулануына жағдай жасайды. Сонда ғана, яғни  қоғамның сұранысын қанағаттандыратын мамандардың арқасындаоң бағаға ие боламыз.

Білім және ғылым министрлігінің баспа беттеріне жариялаған соңғы дерегі бойынша еліміз­де 900-ге жуық техникалық және кәсіптік білім беру мекемелері жұмыс істейді. Әрине, білім беру мекемелері өздері оқытатын мамандықтарға сәйкес оқыту және үйрету процесіне АКТ –ге байланысты инновациялық жаңалықтарды енгізуге әрекеттенуде. Енгізіліп жатқан жаңалықтардың көпшілігі жоғарыдан келген нұсқаулар арқылы енуде. Десе де, АКТ құзыреттілігі бар жас маман пен тәжірибелі педагогтің кәсіби біліктілігіне сүйену аса қажет болады. Сол себепті, АКТ құзыреттілікті қалыптастыру қазір де, болашақта да маңызды болмақ.

 

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Федотов В.Г. Информационное общество / Институт философии РАН [Электронный ре-сурс]. URL: http://iph.ras.ru/page46589323.htm

 

Пікірлер 

 
0 #7 Бибигуль 2019-03-26 19:24 Шолпан Қалибекқызы мақалаңыз өте құнды.жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы анық айтылған.Сәттілік Дәйексөз жазу
 
 
0 #6 Айкерим Кайыпова 2019-03-26 13:05 Бүгінгі таңдағы өзекті мәселе. Сіз айтқандай АКТ құзыреттілігін жас маман тиімді меңгере білуі тиіс және оған соншалықты деңгейде көмек берілуі қажет деп ойлаймын. Дәйексөз жазу
 
 
0 #5 Райхан Рзағазиева 2019-03-26 12:14 Мақалаңызда техникалық және кәсіптік білім беру мекемелері жұмыс істейтін.Мамандықтарға сәйкес оқыту және үйрету процесіндегі АКТ –ге байланысты жаңалықтарды енгізіліп жатқан жаңалықтардың көпшілігі көрсете білгенсіз. Әдістеріңіздің ішінде АКТ құзыреттілігі жас маман мен тәжірибелі педагогтің кәсіби біліктілігіне сүйену арқылы құзыреттілікті қалыптастыратын ын көрсете білгенсіз. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Дәйексөз жазу
 
 
0 #4 Абилхамиева Анар 2019-03-26 07:25 Жас маманның АКТ игеруде құнды мәліметтермен бөлісіп отырсыз. Мақалаңыз маңызды мәселені қозғапты. Дәйексөз жазу
 
 
0 #3 Омарбаева Аяулым 2019-03-26 07:21 Жас маманның АКТ құзіреттілігін дамыту жөнінде құнды мәлімет беріпсіз. Себебі, Білім саласындағы АКТ құзіріттілігіні ң өз ерекшелігі бар. Дәйексөз жазу
 
 
0 #2 Эльмира Дюсембаевна 2019-03-23 21:57 Макала керемет. Алда жетер табыстарыныз коп болсын Дәйексөз жазу
 
 
0 #1 Райхан 2019-03-19 11:29 Өте керемет мақала Дәйексөз жазу
 

Пікір қосу

Комментарий публикуется через пару секунд. После отправки, можете смотреть выше.
Пікір сайтқа сәлден кейін шығады. Жібергеннен кейін жоғарыдан қарауыңызға болады.