Курсовые мероприятия

Межкурсовые мероприятия

Архив 2020

Архив 2019

Архив 2018

Архив 2017

Архив 2016

Архив 2015

Яндекс.Метрика


Гостевая книга
Ауыл мектебі жағдайында ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Жангалиева Гулнара Мухитовна

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы БҚО ПҚБАИ  Инновациялық технологиялар және ғылыми жаратылыстану (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы

Бурное развитие компьютерных технологий в последние годы, а также интенсивное их использование в учебном процессе уже привели к некоторым изменениям в системе образования. Модернизация содержания школьного образования явилась стимулом для использования новых педагогических технологий при обучении английскому языку.

 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Каламов Жорабек Аманжолович

ГУ «Абайская средняя общеобразовательная школа» с. Голубовка, Иртышский район, Павлодарская область

XXI век, безусловно, можно считать новой фазой развития всего цивилизованного общества. По мнению современных философов, социологов, политологов, человечество вступило в постиндустриальную (информационную) эпоху развития.

 
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ АКТ ҚҰЗЫРЛЫЛЫҚТАРЫН ЖЕТІЛДІРУ – БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ

Іркітбай Ғалым Бұлұтұлы, Тәжібаев Болатбек Толқынбекұлы, Жақсым Орынбек Исаұлы

«Өрлеу» Ұлттық біліктілік арттыру орталығының филиалы, Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлері біліктілігін арттыратын республикалық институтының аға оқытушылары

XXI ғасыр мұғалімінің бойында қандай дағды мен білім  болу керек? деген сұрақтар туындайды.  XXI ақпараттандыру ғасырында, ақпараттық қоғамда, білім беруді ақпараттандыру жағдайында кез келген педагогтың ақпараттық-коммуникациялық құзырлылығы қалыптасқан тұлға болуы қажеттілігінен туындайды.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІ ЖАҒДАЙЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Рзағазы Гүлхан Бақытқызы

Алматы облысы, Балқаш ауданы, Жиделі орта мектебінің ІІ деңгей бойынша сертификатталған тарих пәні мұғалімі

Болашақ өткен дәуірлерге қарағанда тезірек келеді. Оның себебі, адамзаттың өз дамуының жаңа дәуіріне – жаһандану дәуіріне қарқынды көшуінде жатыр. Дәл бүгін технологиялық ғасырдың басталғанын дәлдеп айтуға болады. Тіпті Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» деп атаған.

 
WEB 2.0 ТЕХНОЛОГИЯСЫ ПЕДАГОГТЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ

Турсунбеков Алмаз Жомартулы, Кенжетаев Берик Абаевич

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы «Солтүстік Қазақстан облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты», Петропавл қаласы, Қазақстан Республикасы

Қазіргі заманғы біліктілік арттыру жүйесі Қазақстанның білім беру жүйесіндегі бірқатар жаһандық міндеттерін шеше алады. Жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңа ресурстармен құрал-жабдықтарды пайдалану педагог кадрларды қайта даярлауда отандық білім беру жүйесін жаңа сапалы деңгейге көтеруге көмегін тигізетіні сөзсіз.

 
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ САБАҒЫНА ОҚУШЫЛАРДЫ ҚЫЗЫҚТЫРУ МАҚСАТЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Бериккалиева Лидия Куанышбековна

М.Б.Ықсанов атындағы  орта  жалпы  білім беретін мектеп- балабақша  кешені

Қызығушылық- адам бойындағы ең асыл қасиеттердің бірі. Өмір сүрудің өзі қызығушылықпен біте қайнасқан. Қызығушылықтың шарықтау шегі бар. Ол- шынайы махаббат. Өмір сүруге құштарлық.  Өнер- білімге деген талпыныстар, туған жер табиғатын аялау, мәпелеу- бәрі де қызығушылықтан туындаса керек.

 
АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ-ЗАМАН ТАЛАБЫ

Актаева Роза Тилегеновна

Теректі ауданы, Госплемстанция жалпы орта білім беретін мектебі

физика-информатика пәнінің мұғалімі

ХХІ ғасыр – жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Тәуелсіз Қазақстан да сол ғасырға нық қадам басты.  Қазіргі кезде ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім беру саясатының ажырамас бөлігі болып табылады. Біз «ақпараттық жарылыс» дәуірінде өмір сүріп отырмыз.

 
АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ

Кожебекова Айша Орынбасаркызы

Талап ОЖББМББ, Ағылшын тілі мұғалімі

Қазақстан Республикасында болып жатқан әлеуметтік  экономикалық және мәдени жаңарулар мектептік пән ретінде ағылшын тілінің пайдалану өрісін біршама кеңейтті. Бұ мәселеге Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың  « Жаңа әлемдегі – Жаңа Қазақстан» атты жолдауы «Үш тілдің тұғырлығы» мәдени жобада көп көңіл бөлінген.

 
ҚАЗІРГІ САБАҚТАРДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ

Гайсина Дамели Бактыгалиевна

Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Белес ЖОБМ балабақшасы

Компьютер біздің өмірімізге әлдеқашан   нығыздап енді. Жалпы білім беретін мектепті онсыз елестетуге болмайтындай уақыт туды. Компьютерлік технология мен мультимедиялық құралдардың жылдам дамуы мұғалімдердің осы мүмкіндіктерді сабақтарында қолдануы талап етілуде.

 
АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Габидуллина Шынар Есболатовна

Ғ.Молдашев атындағы ОЖББМ Ағылшын тілі пәні мұғалімі, Казталов ауданы. Жалпактал ауылы.

Елбасы Н.Назарбаев «Жаңа формация педагогі әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогика құралдарын шебер меңгерген, өзін өзі әруақытта жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға » деп анықтама береді.

 
ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ: ОТ ПРИМЕНЕНИЯ К СОЗДАНИЮ СЕТЕВОГО УЧЕБНОГО ПРОЕКТА

Зайцева Татьяна Николаевна

Учитель английского языка Новеньской СОШ, ЗКО, Зелёновский район

В соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, представленными в Государственном образовательном стандарте общего образования республики Казахстан, учебная деятельность приобретает качество субъективности, что выражается в целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленного на овладение учебной деятельностью.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Сичкарь Марина Ивановна
учитель английского языка  Фёдоровской ОСОШ №1, ЗКО Теректинского района

Проникновение современных информационных технологий в сферу образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения. Целью этих технологий в образовании является усиление интеллектуальных возможностей учащихся в информационном обществе, а также гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения и повышение качества обучения на всех ступенях образовательной системы.[3, с. 208]

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Утегенова Асылганым Куйчугуловна

Жаикская основная общеобразовательная школа, с.Жаик, Акжаикский район, Западно- Казахстанская область

Сегодня нет такого учителя, который не мечтал бы о том, чтобы его общение с учащимися было бы увлекательным, интересным, эмоциональным, а главное тем ценным приобретением, которое бы ученики смогли бы преобразовать в собственное мировосприятие и мироощущение.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ

Досщанова Алия Кабишевна

учитель английского языка Кирсановской ООШ, ЗКО Зеленовского района

Великий педагог К.Д.Ушинский писал: «Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…». Со времен Ушинского  картинки явно изменились, но смысл этого выражения не стареет.

 
АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ - КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Койшыбекова Асемгул Амантаевна

Жаңақала ауданы, ЖББ Д.Нұрпейісова атындагы орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтын тағдыры ұстаздардың қолында», - деп елбасымыз айтқандай жаңа ХХІ ғасыр заман ағымына қарай ізденудің бірден – бір жолы. Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына енуі үшін: білімді де зерделі, жан-жақты дамыған дарынды, қабілетті ұрпақ керек.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Султанова Дина Бикеевна

ЗКО, Теректинский район, Богдановская  Общеобразовательная школа

XXI век, безусловно, можно считать новой фазой развития всего цивилизованного общества. По мнению современных философов, социологов, политологов, человечество вступило в постиндустриальную (информационную) эпоху развития.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Червинская Елена Александровна

учитель английского языка СОШ Махамбет, ЗКО Зеленовский район

Концепция модернизации образования акцентирует внимание на необходимости  формирования информационной компетентности, как одного из ведущих характеристик образования.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІНДЕГІ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Султангубиева Гулжанат Батыловна

Талап орта жалпы білім беретін мектеп-балабақшасының бастауыш сынып мұғалімі

Әрбір уақыт кезеңінде адамдардың ақыл-ойы мен көзқарасы өзгеріп отыратыны заңды құбылыс. Қоғамдық қарым-қатынастардың өзгеруі, жаңа білімнің жинақталуы, өндірістің жетілдірілуі, әлеуметтік прогресс педагог қызметінің мазмұндық сипатына да тікелей ықпал етеді.

 
АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ОҚУШЫЛАРДЫҢ ХИМИЯ ПӘНІНЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ

Кусайнова Эльмира Батыровна

Талап орта жалпы білім беретін мектеп-балабақшасы, Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Құрайлысай ауылы

Кез келген мемлекеттің өркениеттілігі онда өмір сүретін халықтың білім деңгейімен бағаланады. Ал өркениеттіліктің негізі мектепте қаланып, мектепте өркен жаяды. Сондықтан мектеп - өзін өркениеттіміз деп санайтын елдің айналып өтпейтін үрдісі.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІНДЕ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Мусагалиева Гулнара Баяшовна

Талап орта жалпы білім беретін мектеп-балабақшасы, Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Құрайлысай ауылы

Қазіргі заман талабына сай білім беру жүйесінің тиімділігінің басты көрсеткіші – білім сапасы. Тәрбие мен білім мектеп қабырғасынан қаланады. Сондықтан балаға тиісті дәрежеде жағдай жасап, денсаулығын жақсартып, өмірін гүлдендіріп, саналы тәрбие мен сапалы білім беру, ең бастысы жеке тұлға болып қалыптасуын қадағалау – ұстаздардың басты міндеттері.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІНДЕГІ БАСТАУЫШ СЫНЫП САБАҚТАРЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ

Бозова Гулманура Наурызбаевна

Талап орта жалпы білім беретін мектеп балабақшасы, БҚО Ақжайық ауданы, Жұбан ауылы

Өнеркәсіптік революция аяқталғаннан кейін білім алу әр адамның құқығы болып танылды. Алайда, ХХ ғасырдың басында Дьюи (1990) революция нәтижесінде қоғамның өзгергеніне қарамастан мектептер сол қалпында қалғанын айтты.

 
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Кауенов Жаслан

Тайпақ мектеп-гимназиясының дене шынықтыру пәні мұғалімі

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет»
Н.Ә.Назарбаев

Оқытудың жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларын меңгеру - қазіргі заман талабы. ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер - бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Маукешева Менслу Бурангалиевна

Мичуринская средняя общеобразовательная школа-сад, Зеленовский район, Западно-Казахстанская область

Две личности: учитель и ученик… Действительно: «Даже человеку, далёкому от педагогики, понятно, что без взаимодействия этих составляющих невозможен образовательный процесс, а, следовательно, невозможно развитие общества, которому необходимы грамотные специалисты и творческие люди.

 
МАТЕМАТИКА САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ

Казжанова Гулаем Зинешовна

Мичурин жалпы орта білім беретін мектеп - балабақшасы, Зеленов ауданы, Батыс-Казақстан облысы

Білім жүйесін ақпараттандыру және мәселені шешу құзыреттілігін әрі қарaй дамыту барлық пәндер бойынша компьютерлік оқулықтарды кенінeң оқу процесіне енгізу арқылы оқу жүйесін жаңа сатыға көтеру болып табылaды.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Вейднер Татьяна Николаевна

Мичуринская общеобразовательная школа-сад, учитель начальных классов

Современное казахстанское образование вступило в стадию качественной модернизации, практически все сегменты нашей образовательной системы нуждаются в коренной перестройке. В этой связи становится все более насущной необходимость мобилизации сил государства и всего общества для выработки эффективных стратегий и тактик развития в области новых образовательных технологий.

 
МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ - КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ

Утегенова Айнур Туреахметовна

Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Қызылтал жалпы орта білім беретін мектебі

Әлемдік білім алу кеңістігінде интеграциялық үрдістердің тереңдеп, кең қанат жайған жағдайында ақпараттық  технологияларды меңгеру өзекті екені сөзсіз. Қазіргі заманда АКТ-ның дамыған заманы, біз де, оқушыларымыз да кез келген АКТ-ның мүмкіндігін еркін пайдалана білуіміз керек. Сондықтан оқушылардың АКТ сауаттылығын арттыруда мектептің атқарар үлесі зор.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Хайруллина Куляш Жексенбааевна

Учитель русского языка и литературы ОСШ имени М-С.Бабажанова

Бокейординский район, п.Сайхин

Презентация

Последние два десятилетия многое изменилось в образовании. Я думаю, что сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким?  Как увлечь ребят   своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» Какой современный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали добровольно, творчески; мажорно познавали предмет на максимальном для каждого уровне успешности?

 
ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА БАУЛУ

Есенаманова Гулжанат Габусановна

А.Тихоненко атындағы орта жалпы білім беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы,  Лубен ауылы

«Өткенге қарап басымызды иеміз, ертеңге қарап білек сыбанамыз» демекші, бүгінгі бала - ертеңгі азамат.Бүгінгі таңда кез келген мектептің басты мақсаты – бала мүмкіншіліктерінің жан-жақты ашылуына қолайлы жағдай жасау.Білім беру мазмұнын жаңарту,үздіксіз білім беру жүйесін дамыту – бүгінгі күннің талабы.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІ ЖАҒДАЙЫНДА АКПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Урынгалиева Гульбаршин Шинбаевна

Покатилов  жалпы орта білім беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы

Теректі ауданы, Покатилов ауылы

Ауыл мектептері – шалғай елді мекендердегі тыныс-тіршіліктің, мәдени және рухани өмірдің қайнар көзі. Ал солардың көпшілігі шағын жинақты мектептер. Қазіргі әлеуметтік – экономикалық жағдайлар мен қатынастарға байланысты, біздің елімізде осындай мектептердің саны артып отыр.

 
БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ-КОМУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Жоламанова Лунара Асылханқызы

Л.Қылышев атындағы Шилі орта жалпы білім беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау ауылы

Қазіргі кезде толғандыратын өзекті мәселелердің ең негізгісі – еліміздің болашағы. Заман ағымына сай көптеген өзгерістер енгізілуде. Соның ішінде әр түрлі электронды технологиялардың дамуы. Білім беру саласындағы педагог кадрлардың біліктілігін арттыру бірнеше талаптардың арқасында жүзеге асырылып келеді.

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Умарова Жанипа Мынжасаровна

Коммунальное Государственное Учреждение, «Григорьевский комплекс школа – детский сад»

Бурлинский район, Западно – Казахстанская область

В начале третьего тысячилетия меняется роль учителя. Проблема его профессиональной компетентности становится актуальнейшей. Компетентность учителя означает, что он дожен обладать способностями мобилизовать в любой ситуации полученные знания, опыт и умения  (социальные, коммуникативные, информационные и учебно-познавательные) с тем, чтобы получить высокий конечный результат обучения.

 
ЗАМАНАУИ АҚПАРАТТЫҚ–КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ МАҢЫЗЫ

Утешова Ажархан Утеповна

ағылшын тілі пәні мұғалімі, Сырым ауданы Қосарал ауылы

Ертеңгі  күннің бүгінгіден де гөрі нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек білімге ғана тән. Білім беруді ізгілендіру, ақпараттандыру – бүгінгі заман талабы. Ақпараттық білімнің, орта мен адамның өзара қарым-қатынасын үйлестіру  және жаңа  қоғамда ақпараттық технологияны пайдалану,

 
ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

Анципрович Алма Джубандыковна

учитель начальных классов Переметнинской СОШ, п. Перемётное Зеленовский район, ЗКО

Информатизация образования, и в частности, использование компьютерных технологий является одним из современных путей интенсификации и оптимизации учебного процесса и в сельской школе.

 
ТАРИХ САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Утебаева Айдана Сержановна

Тарих пәні мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Белес ЖОБМ балабақшасы

ХХІ ғасыр – қатаң бәсеке ғасыры. Еліміздің білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне бағыт алуда. Қазақстан Республикасының «Білім заңында» «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтармен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» делінген.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Ничипорук Елена Николаевна

учитель начальных классов Полтавской СО школы-сада, Чингирлауского района, ЗКО

XXI век, безусловно, можно считать новой фазой развития всего цивилизованного общества. По мнению современных философов, социологов, политологов, человечество вступило в постиндустриальную (информационную) эпоху развития.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Питинова Айганым Ергубиновна

Чиликская средняя общеобразовательная школа имени Л.Клышева, п. Чингирлау, ЗКО, Республика Казахстан

Эффективный и удобный инструмент для обучения школьников, который помогает педагогу проектировать урок в соответствии с требованиями –интерактивная доска. Значение интерактивной доски велико.

 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ

Cариева Аксамал Максутовна

Учитель начальных классов СОШ имени Г. Молдашева

Образование в XXI веке должно развиваться согласно течению времени, которому свойственны информационно-коммуникационные аспекты. Главное достоинство нововведений – доступность коммуникации между учителем и учащимся и возможность их самоорганизации.

 
ФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА ИНТЕРАКТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ ҚҰРАЛЫ

Шүйнішбаева Нұрби Даниалқызы

Физика пәні мұғалімі, Алма Оразбаева атындағы орта жалпы білім беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Казталовка селосы

Оқытудың жаңа ақпараттық-коммуникативтік технологияларын меңгеру – қазіргі заман талабы. ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі қоғамдағы білім жүйесін дамытуда ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың маңызы зор.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫП САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ

Оналова Нурия Сагыновна

Мичурин ЖОББМБ

Қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс – тәжірибесі мектеп өміріне енуде.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІ ЖАҒДАЙЫНДА ТАРИХ САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ

Сабирова Кулян Кабесовна

жоғары санатты тарих пәнінің мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы, Бөкей Ордасы ауданы, Хан Ордасы ауылы, Жәңгір хан атындағы ЖОББМ

ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі қоғамдағы білім жүйесін дамытуда ақпараттық – коммуникативтік технологиялардың маңызы зор. Білім беруді ақпараттандыру және пәндерді ғылыми – технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді.

 
ЗАМАНАУИ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ ҚҰРАЛЫ

Алимгалиева Мария Гарипуллиновна

II-ші деңгейлі, I-ші санатты математика пәні мұғалімі, БҚО, Зеленов ауданы  Белес ЖОБМ балабақшасы

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев жолдауында айтқандай: «Болашақта өркениетті  дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін білім». Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр.

 
АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Кыдирова Самал Салекешовна

Мұхтар Әуезов атындағы №2 орта жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Батыс Қазақстан аблысы, Ақжайық ауданы, Чапаев ауылы

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау.  Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Кисметова Назгул Амангелдиевна

Жанажолская средняя школа, с.Жанажол, Казталовский район, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан

Сегодня нет такого учителя, который не мечтал бы о том, чтобы его общение с учащимися было бы увлекательным, интересным, эмоциональным, а главное - тем ценным приобретением, которое бы ученики смогли преобразовать в собственное мировосприятие и мироощущение.

 
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ АКТ-НЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖЕТІЛДІРУ

Абилова Лира Кузаировна

биология пәнінің мұғалімі, Ғұмар Қараш ЖОББМ, БҚО Жәнібек ауданы, Борсы ауылы

Зерттеудегі негізгі мақсатым білім беру үдерісінде оқытудың озық технологияларын, жаңа педагогикалық, ақпараттық – коммуникативтік технологиялардың мүмкіндіктерін меңгере отырып бәсекеге төтеп бере алатын,білім деңгейі жоғары,ізденушілік – зерттеушілік қабілеті дамыған жеке тұлға тәрбиелеу.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА БІЛІМ БЕРУДЕ АКТ –НЫ ПАЙДАЛАНУ

Аманкулова Гулжазира Зарифовна, Габдушева Гульмира Амировна

ІІ санатты бастауыш сынып мұғалімдері, К.Мендалиев атындағы ОЖББ мектебі, Казталов ауданы, Батыс Қазақстан облысы, Қазақстан Республикасы

Бүгінгі заман талабы – сындарлы оқу болса, сындарлы оқу аясында қарастырылатын жеті модулдің бірі – АКТ. Ақпараттық құзітеттілік негізін бастауыштан қалыптастыру да заман талабы.  Бүгінгі күні балалар ерте жастан ақпарат құралдарына қызығушылық танытады және өз беттерімен меңгеруге зор ықылас танытады.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІ ЖАҒДАЙЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ГЕОГРАФИЯ САБАҚТАРЫНА ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН АРТТЫРУ

Дуйсенбаева Баян Кумаровна

география-экология пәндерінің мұғалімі, М.Б.Ықсанов атындағы орта жалпы білім беретін мектеп-балабақша кешені

Ауыл мектептері қазіргі білім беру жүйесінде ерекше орын алады. Ауыл мектептерінде оқу мен оқыту үдерісіне қажетті жағдайлардың барлығы жасалса, ауыл мектебінен білім алған оқушылардың ой- өрісі қала мектептеріндегі балалардан кем түспейді деген ойдамын.

 
АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Тулепова Гулмира Набидоллаевна

Жаңақала ЖОБББМ директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары, бастауыш сынып мұғалімі, Жаңақала ауданы, Батыс Қазақстан облысы

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап көрсеткендей жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор.

 
АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АУЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕРДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҒЫЛШЫН ТІЛІ ПӘНІНЕ ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Ажгалиева Самал Тулегеновна

Ағылшын тілі пәні мұғалімі, І санатты, ІІІ деңгей бойынша сертификатталған БҚО, Жаңақала ауданы. Жаңажол ауылы, Айдархан ЖОББМ

Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Бүгінгі білім мазмұны мұғалім мен оқушының арасындағы байланысты субъективті деңгейде көтерудегі демократиялық бастамалардың барлығы мұғалімдер арқылы жүзеге асырылады. Бүгінгі мұғалімді тек пән мұғалімі ретінде қабылдау қателік болып табылады. Мұғалім-қоғам айнасы.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ И ОБУЧЕНИИ

Айтбаева Анаргуль Жекеновна

Учитель русского языка и литературы в казахской школе  первой категории, ЗКО, Мичуринская СОШ-сад, Зеленовский район

В.Г. Белинский говорил: « Без  стремления к новому нет жизни, нет развития, нет прогресса». Слова эти сказаны  давно, но, мне кажется, эти слова о нем, о современном учителе, об учителе, который стремится вперед, который готов освоить все новое, инновационное и с успехом  применять в практике своей работы.

 
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТ САБАҒЫНДА ҚОЛДАНУ

Бериккалиева Лидия Куанышбековна

М.Б.Ықсанов атындағы  орта  жалпы  білім беретін мектеп балабақша  кешені

АКТ-ны қолдану оқушы  үшін өте қызықты, әрі нәтижелі болды. Мұнда оқушылардың ауызекі сөйлеуіне, өз ойларын айта білуіне, мұғалімнің уақыт үнемдеуіне және қосымша ақпараттар алуға мүмкіндік ашады. Мен сабақ өткізгенде интерактивті тақтаны пайдалана отырып, оқушылардың сабаққа  деген қызығушылықтарын және танымдылық қабілеттерін дамытуға тырыстым.

 
СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША «ОҚЫТУ МЕН ОҚУДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ » МОДУЛІНІҢ ТАРИХ ПӘНІНІН ОҚЫТУДА БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДАҒЫ РӨЛІ

Жангирова Улбике Изтелеуовна

Тарих пәні мұғалімі, ЖОББ Шипов мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Тасқала ауданы, Мерей ауылы

Бүгінгі күні әлемдік ең озық білім кеңістігінің деңгейіне  көтерілудің тиімді жолы – білім беру саласын толықтай  ақпараттандыру құралы болып отыр.  Мектептегі білім беруді ақпараттандыру – бұл заман талабы. Ақпараттық ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың  (бұдан әрі АКТ)  дамуы білімді бағалау және пайдалану жүйесін де  уақтылы өзгертіп отыруды талап етеді.

 
ТЕХНОЛОГИЯ САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Даумова Бекзат Жасқайратқызы

Жәңгір хан атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің технология пәні мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы, Бөкейорда ауданы, Хан Ордасы ауылы

«Сапалы білім - Қазақстанның идустриялды инновациялы дамуының негізі» 
Н.Ә.Назарбаев (2014 Халыққа жолдауы)

Бүгінгі күнгі білім беру бағдарламасының басты бағыты - әрбір оқушыға нәтижеге бағытталған білім беру, дәстүрлі мәдениеттің негіздерін үйрету, оқушығы қолайлы жағдай жасау. Мектепте жүргізілетін технология сабағының басты міндеті - жас ұрпақты келешекте кеңінен тараған кәсіптерді меңгеруіне көмектесу.

 
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИЙ

Иргалиева Светлана Мидхатовна

СОШ им.С.Жаксыгулов, с.Таскала, Таскалинский район, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан

Учитель 21 века, прежде всего, должен быть метапредметником, полипредметником, и, конечно, должен стремиться к этому. Поэтому именно в процессе перепроектирования современной школы, который неминуем, очень важна роль педагога, готового к такой перестройке себя и своей устоявшейся практики.

 
АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Журалиева Шынаргул Дарыбаевна

Е.Ш.Орақбаев атыдағы ЖОББМ, Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Қызылоба ауылы

Қазақстан Республикасының егемендік мәртебесін алуы, қоғам өмірінің барлық саласына экономикалық, саяси-әлеуметтік және мәдени өзгерістер білім жүйесін түбегейлі түрде қайта қарау мәселесін қойды.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІ ЖАҒДАЙЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТ ПӘНІН ОҚЫТУ

Илашева Перизат Болатовна

Абай орта мектеп-балабақша кешені, БҚО, Сырым ауданы, Шағырлой ауылы

Егеменді еліміздің ертеңі – білімді ұрпақ. ХХІ ғасыр – білімділер ғасыры болмақ. Заман  талаптарына сай болу ұстаздардың міндеті, өйткені жастарға бағыт беретін де ұстаз, осыған орай мектеп мұғалімдері мен оқушыларының қызметіндегі жақсы көрсеткіштерге қол жеткізу үшін, дамыту мәселелерін зерттеу – педагогикалық  процесс субъектілерінің тиімді жолдарының бірі болып табылатын жаңа педагогикалық технологияларды шебер қолдана отырып, оқытуды жетілдіру, ақпараттық технологияларды, интерактивті оқытуды ұтымды пайдалану маңызды болып табылады.

 
СЫНИ ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ

Сыдихова Аяжан Жақсығалиқызы

Қ. Сағырбаев атындағы орта жалпы білім беретін мектеп- балабақшасының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы, Бөкей Ордасы ауданы

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында».
Н. Ә. Назарбаев

Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы өр талабына тұғыр боларлықтай ұрпақ оқыту, тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне көтеруді талап етіп отыр. Мектеп құрылымында болып жатқан өзгерістер, білім беру мақсаттарының алмасуы, оның дамытушылық сипаттарының бекітілуі, көпнұсқалық оқытуға көшу сияқты мәселелер орындаушылардан шығармашылық бастамалық, жұмыстың жоғары сапасын және кәсібилікті талап етеді.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІ ЖАҒДАЙЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Мусина Айнұр Жұмабайқызы

Қазақ  тілі мен әдебиет пәні мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Мирон НЖББМ

Оқыту үрдісінде ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану мұғалім мен оқушы қарым-қатынасының бұрынғы қалыптасқан жүйесін, олардың іс-әрекеттерінің мазмұнын,құрылымын өзгеріске ұшыратады. Қалыпты білім беру жүйесінде мұғалім-оқушы-оқулық түрінде құрылған үш жақты байланыс бұзылып, мұғалім-оқушы-компьютер-оқулық жүйесі пайда болды.

 
ХИМИЯ ПӘНІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ

Валиева Эльмира Тимуровна

Химия пәні мұғалімі, БҚО, Казталов ауданы, Жаңажол ауылы, Жаңажол орта жалпы білім беретін мектеп

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында заманға сай білім алуға және оқық технологияларды игеруге мүмкіндік беретін білім беруді тиімді инфрақұрылымын жасау,кәсіптік қайта даярлау, жаңа идеялармен көзқарастарды пайдалану,

 
AҚПAPAТТЫҚ-КОММУНИКAТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДAНУ APҚЫЛЫ ТҰЛҒAНЫ ҚAЛЫПТAСТЫPУ

Жaнгиpовa Бaлсулу Изтелеуқызы

Зеленов aудaны, Aсaн жaлпы оpтa білім беpетін мектеп

Физикa-инфоpмaтикa пәнінің мұғaлімі

Оқытудың aқпapaттық технологиясы – бұл aқпapaтпен жұмыс жaсaу үшін apнaйы тәсілдеp, педaгогикaлық технологиялap, бaғдapлaмaлық және техникaлық құpaлдap (кино, aудио және видео құpaлдap, компьютеpлеp, телекоммуникaциялық желілеp).

 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ

Шынтемирова Гулжан Каримуллиновна

Бастауыш сынып мұғалімі, Казталов ауданы, Бостандық орта жалпы білім беретін мектебі

Қазіргі заман талабы-ғылым мен техниканың деңгейін әрбір оқушыға саналы да терең білімнің берілуін талап етеді. Сондықтан да, мектептегі оқу үрдісінің негізгі мақсаты-әртүрлі педагогикалық әдіс-тәсілдермен жүйелі түрде оқушылардың шығармашылық ойларын дамытып,ғылыми көзқарасы мен белсенділігін қалыптастыру болып саналады.

 
ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ

Кусаинов Акылбек Апалченович

Казталов ауданы, Бостандық орта жалпы білім беретін мектебі, Информатика пәнінің мұғалімі

Қазіргі кезде мемлекетіміздің алдында білімді де іскер, ғылымға қабілетті заман талабына сай ұрпақ тәрбиелеу мәселесі тұр. Еліміздің білім беру жүйесінің жаңарып, толыға түсуі заман талабынан туындап отыр. Жас ұрпақ – еліміздің тірегі, ертеңіміздің кепілі. Сондықтан оларға саналы тәрбие мен сапалы білім беру мұғалімдердің басты міндеті.

 
БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ - КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Төлеуғалиева Райса Радикқызы

Қаратөбе ауданы, Аққозы жалпы орта білім беретін мектеп-балабақшасының биология пәнінің мұғалімі

Қазіргі қоғам  мұғалімдердің алдына білім берумен қатар, оқушылардың тұлғалық   маңызды  қасиеттерін дамыту  міндетін де қатар қойып отыр.  Білім беруді ізгілендіру, оқушылардың әртүрлі тұлғалық ерекшеліктерін  бағалы қарым- қатынас жасауды да көздейді . Білім оқудың мақсаты  ретінде ғана емес , түрлі   тәсілі  ретінде де тұлғаның даму құралына айналу қажет .  Қазіргі заманғы ақпараттық және коммуникативтік технологиялар (АКТ) көптеген мүмкіндіктер ұсынады.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Байгазиева Дина Мухамбетжановна

Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, Мичуринская СОШ-сад

В Государственной программе развития образования на 2011-2020 годы, реализуемой Правительством по поручению Президента РК, одной из ключевых задач обозначено осуществление перехода на 12-летнее обучение с обновлением содержания образования.

 
МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ҚОЛДАНЫЛУЫ

Насипуллина Айсана Қуанәліқызы

Батыс Қазақстан облысы Зеленов ауданы «Зеленов аудандық білім беру бөлімінің Трекин орта жалпы білім беретін мектебі, Орал, Қазақстан

Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық бағыттарына сәйкес білім беру жүйесін дамыта отырып, әлемдік білім кеңістігіне ықпалдастырудағы негізгі бағдардың бірі-адамды қоғамның ең маңызды құндылығы ретінде тану және оның рухани жан-дүниесінің дамуына, көзқарастары мен шығармашылық әлеуетінің, танымдық біліктілігі мен мәдени құндылықтарының жоғары деңгейде дамуына, жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Елекенова Сауле Каиргалиевна

Трекинская казахская средняя общеобразовательная школа, Поселок Трекино, Зеленовский район, Западно-Казахстанская область

Современные задачи образования требует от учителя быть постоянно готовым к самосовершенствованию, к самообразованию, уметь видеть к какому результату мы должны подвести нашего ученика, сделать для нашего ребенка окружающий мир привлекательным, уметь вдохновлять его своими идеями, учиться быть рядом и немного впереди, ведя ребенка по жизненной дороге.

 
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Андирова Кунсулу Нысановна

Батыс  Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Новенький ОЖББМ

Бүгінгі заманда қай салада болмасын ақпараттық- технологияны қолдану кеңінен етек жайып келеді. Сондай-ақ білімді жаңа технологиялар арқылы оқыту ісі күннен-күнге өзекті болып отыр. Еліміз аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бері шет тілді үйрену аясы да кеңейіп келеді.

 
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ

Жумагалиева Нурсулу Гиниятовна

Батыс  Қазақстан  облысы, Зеленов ауданы, Новенький ОЖББМ

ХХІ ғасыр- бұл  ақпараттық  қоғам,технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы  дүниеге,адамның  денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне  мұқият  қарайтын  дәуір.Қазіргі  кездегі  шапшаң  жүріп  жатқан  жаһандану  үрдісі  әлемдік  бәсекелестікті  күшейте  түсуде. Тіпті  бірқатар  дамыған  елдерде бұл  идея  ұлттық  қағидаға  айналған.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІ ЖАҒДАЙЫНДА АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Салыкова З. К.
Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Подхоз жалпы білім беретін негізгі мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті 12 жылдық білім беру стандартында білім беру жүйесінің мақсаттарына байланысты «Білім, білік, дағдылардың, қалыптасқан құзіреттіліктердің, әлеуметтік дағдылардың негізінде тұлғаның алдына қойған мақсаттарына жету үшін ішкі және сыртқы ресурстарын тиімді пайдалануға дайындығынан көрінетін құзірет – білім берудің негізгі нәтижесі болып табылады» делініп, оқушының

 
БІЛІМДІ ҰРПАҚ – ЕЛ БОЛАШАҒЫ

Мырзағалиева Айжан Тезекбаевна

Жоғары санатты, математика-физика пәндері мұғалімі, Теректі ауданы, Подстепный ауылы, Подстепный №1 жалпы орта білім беретін мектебі

Тәуелсіздігіміздің тұғырлы болуына, еліміздің дамуына, жеріміздің көркеюіне өз үлестерін қосып жүрген белді азаматтардың барлығы да ауыл мектептерінен білім алып, ауылда тәрбиеленгендер. Қоғамның дамуына байланысты ауылдарымыз да күннен-күнге жаңарып, жақсарып жатыр.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ

Тастемирова Улпан Булатовна

БҚО, Жаңақала ауданы, Пятимар ауылы, Пятимар ЖОББМ музыка пәнінің мұғалімі

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу», - делінген [1, 16].

 
АУЫЛ МЕКТЕБІ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ПРОЦЕССІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Салаватова Асем Амангельдиевна

Казталовка орта жалпы білім беретін мектебі, Казталов ауданы, Батыс Қазақстан облысы, Қазақстан Республикасы

«Адамзат үшін ХХІ ғасыр – жаңа технологиялар ғасыры болмақ, ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілдіру – бүгінгі жас ұрпақ, сіздердің еншілеріңіз... Ал жас ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың қолында»
(Н. Ә. Назарбаев)

«Мұғалім – мектептің жүрегі» деп халқының болашағы үшін білімнің даңғыл жолын салған Ыбырай Алтынсарин бекерден бекер айтпаған. Әрбір мұғалім өзін мектептің жүрегімін деп есептеп, мектептің жанын кіргізердей дәрежеде болуы тиіс. Өз ісіне аса ықыласпен ден қоя отырып, құзырлы мұғалім ретінде баланың жүрегіне білім нәрін себе білуі керек.

 
ЖОБАЛАУ ҚЫЗМЕТІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ

Абельманова Гульжихан Адильхановна

Технология пәні мұғалімі, Зеленов жалпы орта білім беретін мектебі, Зеленое ауылы

ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық қажет. Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнын жаңартумен қатар, окытудың әдіс-тәсілдері мен әр түрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Осы мақсатты жүзеге асыруда ақпараттық технологияны пайдалану әдісі зор рөл атқарады.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Тулегенова Айзада Каримовна

Жанажолская средняя общеобразовательная школа, с.Жанажол, Республика Казахстан

Внедрение компьютерных технологий сегодня является новой ступенью в образовательном процессе.

Отечественные и зарубежные исследования по использованию компьютера  в учебном процессе убедительно доказывают  не только  возможность и целесообразность этого, но и особую роль  компьютера в развитии интеллекта, речи и в целом, личность ребенка.

 
ФИЗИКА ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА САБАҚТАРЫНДА АКТ-НЫ ҚОЛДАНУ

Умирзаков Еркебулан Саматович

КММ «Тайпақ мектеп - гимназиясы»

Бүгінгі күні әлемдік ақпараттық кеңістігінің деңгейіне  Республика мектептерін көтерудің тиімді жолы білім беру саласын толықтай ақпараттандыру.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Тусупкалиева Ботакоз Саткангалиевна

ОСШ имени Жангирхана Бокейординский район

XXI век называют «эпохой информации», «веком глобального информационного общества». В таком обществе образование, знание, информация и коммуникация составляют основу развития и благополучия человеческой личности.

 
БІЛІМ БЕРУДІҢ БІРЫҢҒАЙ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ

Ерзақова Самал Есенаманқызы

Қызылтал жалпы орта білім беретін мектебінің информатика пәнінің мұғалімі, Бөрлі ауданы, Батыс Қазақстан облысы

«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, Бір мүдде, Бір болашақ»  Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында көрсетілгендей «Біздің болашаққа барар жолымыз қазақстандықтардың әлеуетін ашатын жаңа мүмкіндіктер жасауға байланысты. ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар болуы керек.»

 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІКТІ АРТТЫРУДАҒЫ SMART ТЕХНИКАСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Кажгалиева Менсулу Кенесовна

Бастауыш сынып мұғалімі, Белес ЖОББМ балабақшасы, БҚО, Зеленов ауданы, Белес ауылы

«Білім – біліктілікке жеткізер баспалдақ,
ал біліктілік – сол білімді іске асыра білу дағдысы»
Ахмет Байтұрсынұлы

Оқушының бастауыш мектеп кезеңінде алган білімі, білік-дағдылары, оның болашақ өміріне жол салатыны белгілі. Сондықтан да, бастауыш сынып мұғалімдері оқушыны жан-жақты дамытуға мүмкіндік беретін озық әдіс- тәсілдермен, әдістемем ен қарулануы, бастауыш білім беру жүйесіндегі жаңалықтармен, көкейтесті мәселелермен танысып, ізденуі қажет.

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Хусаинова Айгуль Мендыгереевна

Федоровская общая средняя общеобразовательная школа №1, поселок Федоровка, Теректинский район, Западно – Казахстанская область

«Корень учения горек», - говорили древние римляне и вколачивали школьные премудрости розгами. Древние истины мудры… Никто не спорит. Но меняется время, меняется взгляд на жизнь. Меняются нравы, и мы вместе с ними.

 
СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Исмакова Алёна Наильевна

Магистральная средняя общеобразовательная школа, Западно- Казахстанская область, Теректинский район

Текущий век, век в котором мне посчастливилось  жить, многие называют «Скоростной эпохой», «Веком всеобщей модернизации», « Столетием глобализации» , «Веком образования». Действительно, сейчас не возможно, представить Школу 21 века без информационно- технологического оснащения.

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Жанахметова Алия Эрмековна

Магистральная средняя общеобразовательная школа, с. Магистральный, Теректинский район, Западно-Казахстанская область

Сегодня мир с большой скоростью идет по пути научно-технического прогресса, и уже никого не удивишь наличием компьютера – самого мощного и эффективного из всех существовавших до сих пор технических средств, которыми располагает педагог.

 
CАПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Утешева Асылгул Жамбуловна

Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Жайық ауылы, Жайық негізгі жалпы білім беретін мектебі

Ұстаздың биігі ойлана қарасаң биіктей береді, үңіле қарасаң, тереңдей береді, қол созсаң қарсы алдыңда, айналсаң артыңда тұрғандай» – деп Сократ айтқандай Егеменді еліміздің алдыңғы қатарлы отыз мемлекеттің қатарына қосылуға табандылықпен жылжу саясаты қоғамымыздың барлық саласында түбегейлі өзгерістер енгізіп, жаңа талаптар қойылып отыр.

 
АУЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕРДЕ ТАРИХ ПӘНІН ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

Утебалиев Алтынбек Шапигуллинович

Мичурин жалпы орта білім беретін мектеп-балабақша, І санатты тарих пәні мұғалімі

Жаңа үшінші мыңжылдықта алдыңғы қатарлы өркениетті елдермен қатар Қазақстан ғылым мен білімді әлемдік деңгейде, ұлттық ерекшелікке сай үйлесімді дамыту жолдарын қарастыруда.

 
ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК-ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН МЕҢГЕРУ – ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАЛАБЫ

Қдыргожина Жанила Кубаевна

Казталов ауданының білім беру бөлімінің Тереңкөл орта жалпы білім беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Нұрсай ауылы

ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі қоғамдағы білім жүйесін дамытуда ақпараттық – коммуникативтік технологиялардың маңызы зор. Білім беруді ақпараттандыру және пәндерді ғылыми –технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда. Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, әрі білікті жұмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті болып табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMART – ТЕХНОЛОГИЙ В МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ

Калиева Навия Абусалыховна
учитель информатики I категории – 3 базовый уровень;

Сембиева Гульмира Талгатовна
зам директора по учебно- воспитательной работе, учитель I категории – 3 базовый уровень

Березовский комплекс школа – детский сад село Березовка Бурлинский район Западно – Казахстанская область Казахстан

ХХI век называют веком технологий. Действительно, ни одна конкурентоспособная сфера жизни человека сегодня не может обходиться без высоких технологий. Это особо должно касаться сферы образования.

 
ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ МАТЕМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА ПАЙДАЛАНУ

Утегенов Мендибай Еншаллаевич

Қызылтал жалпы орта білім беретін мектебі, Бөрлі ауданы, Батыс Қазақстан облысы

Қазіргі таңда білім саласы қызметкерлерінің алдында тұрған басты мақсат – жана технологиялар арқылы білім мазмұнын жаңарту.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Аюпова Тогжан Орынгалиевна

Қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі, БҚО Жаңақала ауданы Д.Нұрпейісова атындағы ЖОББМ

Қазіргі қоғамда компьютерлік сауаттылықтан кейін  жеткілікті   дәрежеде  сандық сауаттылықты  жаңа технологияның қол жетімді мүмкіндігін пайдалану оқушының білім алуының тиімді тәсіліне, ал мұғалім үшін көмекші құралға айналғаны  анық. Мен  пән мұғалімі ретінде ауыл мектептері жағдайында АКТ-ны қолдану тиімділігі мен қолданылудағы  жетістіктерім  жайында тәжірибе  алмасқым келеді.

 
АУЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕРДЕ ОН-ЛАЙН ТӘСІЛІНДЕ ОҚЫТУ ТӘЖІРИБЕСІН ДАМЫТЫП, ЕЛІМІЗДЕ ОҚУ ТЕЛЕДИДАРЫН ҚҰРУ – ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАЛАБЫ

Батыржан Дамир

Январцев орта жалпы білім беретін мектебі, Зеленов ауданы, Батыс Қазақстан облысы

Сөз басын Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен қабылданған «ХХІ ғасыр-ақпараттандыру ғасыры» деген сөзден бастағым келеді.

 
АУЫЛ МЕКТЕБІ ЖАҒДАЙЫНДА ХИМИЯ САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Кенжегалиева Жангул Садировна

Мичурин жалпы орта білім беретін мектеп-балабақша, Зелёнов ауданы, Батыс Қазақстан облысы

Қазақстан Республикасы дүниежүзілік қауымдастықпен нарықтық экономикалы ел деп танылып отыр. Егемендік алып, Тәуелсіздікке қол жеткізгелі 25 жыл  болды.Осы уақыт аралығында мемлекетіміз дүниежүзілік қауымдастықпен кіріге отырып, экономикалық өсудің жоғары қарқынымен ерекшеленді.

 
АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР – ХИМИЯ ПӘНІН ТЕРЕҢ МЕҢГЕРУДІҢ КӨМЕКШІ ҚҰРАЛЫ

Лұқпанова Самал Ерланқызы

БҚО, Ақжайық ауданы, Тайпақ мектеп – гимназиясы

Бүгінгі заман бәсекелестік пен жоғары технологиялар заманы, ғылым мен білім заманы. Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» - деп атап көрсеткен. Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің технологияландыру мәселесі басты орынға қойылып отыр. [3]

 
АУЫЛ МЕКТЕБІ ЖАҒДАЙЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Жаманкулова Ардақ Садуақасқызы

Әбіш негізгі жалпы білім беретін мектебі, Казталов ауданы, Батыс Қазақстан облысы

Оқытудың жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларын меңгеру-қазіргі заман талабы. XXI ғасыр –ақпараттық коммуникациялық технологиялардың маңызы зор. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты,жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды  талап етеді.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА АҚПАРАТТЫҚ- КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ

Утегенова Гулайым Тулегеновна

Казталовка орта жалпы білім беретін мектебі, Казталов ауданы, Батыс Қазақстан облысы

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және азаматтық құндылықтар мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желіге шығу» - делінген.

 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ДЕҢГЕЙЛІК САРАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ

Музаппарова Орынгуль Хисаевна

Қаракөл бастауыш жалпы білім беретін мектебінің ІІ санатты бастауыш сынып мұғалімі, Казталов ауданы, Батыс Қазақстан облысы

«Бала дамуының ең шарықтау шегі – бұл тіл мен ойдың шығармашылығы»
Л.С. Выготский

Жаңа технологияларды күнделікті сабақ үрдісіне пайдалану үшін, әр мұғалім өзінің алдында отырған оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып,педагогтық мақсат-мүддесіне байланысты, өзінің шеберлігіне  байланысты таңдап алады.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ И ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ АСАН ЗЕЛЁНОВСКОГО РАЙОНА  ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Мусагалиева Жанар Куанышевна, Латыпова Ирина Владимировна

Средняя общеобразовательная школа Асан, Зелёновский район, Западно-Казахстанская область

Инструктивное письмо ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ НАУК  В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ в разделе ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»  рекомендует:«…..на уроках с целью формирования ИКТ-компетенций учащихся следует включать разнообразные виды работы с информацией из различных  источников, включая инновационные коммуникационные технологии [1, с. 58].

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Сейтекова Жанна Александровна

учитель русского языка и литературы, Средняя общеобразовательная школа им.Г.Абдуллина, Жанибекский район, ЗКО

Cовременный мир – мир компьютерных  технологий. Задача школы состоит в том, чтобы воспитать адаптированного к этому миру человека, то есть человека, владеющего компьютерными технологиями, способного ориентироваться в огромном потоке информации.

 
ХИМИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Керешова Бибигул Асылбекқызы

Подстепный қазақ жалпы орта білім беретін мектебі, Теректі ауданы, БҚО

Қазіргі қоғамда оның дамыған ақпараттық мәдениетімен ақпараттық білім беруді ұйымдастыру аса маңызды болып табылады. Оқу – тәрбие үрдісінде оқушылардың оқу – танымдық белсенділіктері мен оқуға деген көзқарастары, өз дәрежесінде емес.

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Мамбеталиева Рита Касымгалиевна

учитель русского языка и литературы СОШ им. Е. Ниеткалиева, Жанибекский район, ЗКО

  • В статье рассматриваются возможности использования ИКТ в преподавании русского языка и  литературы. В современном обществе, когда информация становится высшей ценностью, а информационная культура человека - определяющим фактором их профессиональной деятельности, изменяются и требования к системе образования, происходит существенное повышение статуса образования. Каждому человеку необходимо постоянно повышать уровень своего образования для обеспечения успешности. Сейчас успех учащихся напрямую зависит от качества работы учителя, от того, насколько он способен уловить дух и потребности времени.

В Республике Казахстан, представляющей собой многонациональное государство, актуальной  является проблема формирования поликультурной личности, владеющей двумя или несколькими языками.

 
ОҚУШЫ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ МҮМКІНДІКТЕРІ

Масалимова Рысгүл Ергазиевна

Үшінші деңгейлі сертификатталған бастауыш сынып мұғалімі, Подстепный қазақ жалпы орта білім беретін мектебі, Орал қаласы

  • Бастауыш сынып оқушылары үшін жаңа бағдарлама бойынша білім беру өте тиімді. Сол себепті жеті модульді ықпалдастыра отырып, оқушының жас ерекшеліктеріне сай білім беруде АКТ-ны пайдалану оқушының қызығушылығын арттырып, ой өрісін дамытады.
  • Применение новой программы для учащихся начальных классов очень удобно. Поэтому использование семи модулей, ИКТ в соответствии возрастных особенностей развивает интерес к знанию, мышление.
  • Application of the new programme for primary school pupils is very convenient. Therefore, the use of seven modules, ICT according to age characteristics develops interest in knowledge, thinking.

Еліміздің ертеңі-білімді ұрпақты тәрбиелеуде ұстаздар алдында артылар үлкен міндеттер бар. Осы міндетті жүзеге асыру барысында мұғалім  сабақ үрдісінде түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы үнемі ізденіп отыруы тиіс.